Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Gospodarka odpadami
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych


 Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

 


 Regulamin PSZOK

 

Załącznik do zarządzenia nr 60/2013

Wójta Gminy Stare Pole z dnia 12.12.2013 r.

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STARE POLE

 

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Stare Pole, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Starym Polu, działka ewidencyjna nr 33.
 3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.
 4. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1200 i w każdy czwartek w godzinach od 1200 do 1500, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Dane nieaktualne! Właściwe godziny otwarcia poniżej.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

 1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane pochodzące z terenu Gminy Stare Pole.

 2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych selektywnie zebranych:

  1. z nieruchomości zamieszkałych:

   1. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,

   2. przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości;

   3. zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości;

   4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;

   5. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;

   6. zużyte opony – do 4 szt./gospodarstwo domowe/rok,

   7. odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok,

   8. odpady zielone – w każdej ilości,

   9. odpady biodegradowalne – w każdej ilości;

  2. z nieruchomości niezamieszkałych:

   1. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

   2. odpady zielone i odpady biodegradowalne – w ilości proporcjonalnej do ilości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% tych odpadów.

 3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

 4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów we własnym zakresie oraz umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub miejscach magazynowania, zgodnie z oznaczeniem.

 

§ 3.

 1. Opady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, zabezpieczone i niezanieczyszczone.
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.
 3. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, oleje itp.) muszą znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta i posiadać etykiety.
 4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę, papę lub zanieczyszczony styropian budowlany.
 5. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
 6. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu, zawierającym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania dostarczającego odpady, datę przyjęcia odpadów, rodzaj nieruchomość, z której pochodzą odpady, rodzaj (kod) odpadów, objętość/ilość sztuk dostarczonych odpadów.
 7. Odpady dostarczone do PSZOK niezgodnie z niniejszym Regulaminem nie będą przyjmowane.

 

PSZOK czynny jest (na podstawie Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 29 maja 2015 r.):

 1. w okresie od 1 maja do 30 września w poniedziałki w godzinach od 900 do 1200 oraz w środy od 1400 do 1700, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych;
 2. w okresie od 1 października do 30 kwietnia w poniedziałki w godzinach od 900 do 1200 i w środy w godzinach od 1200 do 1500, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

 

Ważne adresy

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stare Pole:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Gen de Gaulle’a 70
  82-200 Malbork


Miejsce zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  Gilwa Mała 8
  82-500 Kwidzyn

 • Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.
  ul. Rokicka 5A
  83-110 Tczew


Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Pole:

 • "KOGUT" Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska
  ul. Żeromskiego 12
  82-400 Sztum
  Tel. 55 277 32 80, 660 406 850

 • Wywóz Nieczystości Płynnych i Mechanika Pojazdowa, Baliński Adam
  ul. Poznańska 34
  82-200 Malbork
  Tel. 55 272 62 23, 506 092 466

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
  ul. Gen de Gaulle’a 70
  82-200 Malbork
  Tel. 55 629 86 24, 55 629 26 55

 • CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr. Spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz
  ul. Mazurska 10
  82-300 Elbląg
  Tel. 55 234 03 40

 • TOI TOI Polska Sp. z o. o.
  ul. Płochocińska 29
  03-044 Warszawa
  Tel. 22 614 59 78, 804 204 204

 • WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Pod Borem 10
  41-808 Zabrze

  Oddział Pomorski
  Tuchom
  ul. Długa 20
  80-209 Chwaszczyno
  Tel. 58 512 11 48, 662 114 489

 

 

Zapoznaj się z nowym systemem gospodarowania odpadami

 

www.eko24.eu

------- smieci_eko24.jpg

 

 

 

www.porzadnepomorze.pl

------- smieci_porzadnepomorze.jpg

 

 

Zasady obowiązujące na terenie gminy Stare Pole

Uchwały Rady Gminy Stare Pole dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

 

Numer Data uchwalenia Treść

XVII/152/2012 20 grudzień 2012 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/165/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/166/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/167/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/168/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XIX/169/2013 6 marzec 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XX/173/2013 22 kwiecień 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/182/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXII/183/2013 8 lipiec 2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/189/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


XXIII/190/2013 28 sierpień 2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dostępna jest w jego elektronicznej wersji tutaj.


 

Dokumenty do pobraniadata wytworzenia2013-03-20
data udostępnienia2013-03-20
sporządzone przezSalamonik Janusz
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin6410
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@