Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Publikacja strony 'Rejestr instytucji kultury'Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Pole prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2. wydanie odpisu z rejestru.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk.
  10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

II. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez gminę Stare Pole

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 

Numer

wpisu

do rejestru

Data

wpisu

do rejestru

oraz data

kolejnych

wpisów

Pełna

nazwa

instytucji

kultury

wynikająca

ze statutu

Skrócona

nazwa

instytucji

kultury,

jeżeli

jej używanie

przewiduje

statut

Siedziba

i adres

instytucji

kultury

Oznaczenie

organizatora

instytucji

kultury

Oznaczenie

podmiotu,

z którym

organizator

wspólnie

prowadzi

instytucję

kultury

Akt

o utworzeniu

instytucji

kultury

Akt

o nadaniu

statutu

instytucji

kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

01.01.1993

Gminny

Ośrodek

Kultury i Sportu

-

Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 1B

Gmina

Stare Pole

-

Uchwała Nr XVIII/109/92

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 12 listopada 1992 r.

Uchwała Nr XVIII/109/92

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 12 listopada 1992 r.

2

1.01.2008

Gminna

Biblioteka

Publiczna

-

Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 1B

Gmina

Stare Pole

-

Uchwała Nr VIII/62/07

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 11 września 2007 r.

Uchwała Nr VIII/62/07

Rady Gminy Stare Pole

z dnia 11 września 2007 r.

 

Księga rejestrowa instytucji kultury

 1. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.


data wytworzenia2013-01-04
data udostępnienia2013-01-04
sporządzone przezSalamonik Janusz
opublikowane przezJanusz Salamonik
data wykonania2015-01-20
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@